POČÚVAJME S REŠPEKTOM A BEZ PREDSUDKOV

V ostatných rokoch je v médiách, aj na sociálnych sieťach vidieť, že ženy, ktoré majú skúsenosť s násilím zo strany partnera, častejšie zverejňujú svoju skúsenosť. Dôvodov pre to môže byť niekoľko – v spoločnosti sa o násilí na ženách viac hovorí, problematika násilia na ženách sa stala verejnou a politickou témou, časť spoločnosti je viac scitlivená a dokáže byť podporná a ženy sa preto môžu cítiť pri zverejňovaní skúsenosti s násilím bezpečnejšie. A to je dobrá správa. 

Príbehy žien o ich skúsenosti s násilím sú veľmi dôležité. Prinášajú do diskusie o násilí na ženách priamo hlas tých, ktoré ho zažili. Pomáhajú nám lepšie porozumieť tomu, aké to je žiť v násilnom vzťahu. Hovoria nám aj o tom, akú majú ženy skúsenosť s pomocou a ochranou od ľudí vo svojom okolí a od inštitúcií. Tým nám ukazujú, ako funguje systém ochrany a pomoci. V neposlednom rade to znamená prelomiť mlčanie o násilí, ktoré je často skryté. A prelomiť aj izoláciu a kontrolu násilného partnera nad ich životom. A na to treba odvahu, ale aj podporu zvonku. 

Z rozhovorov so ženami v našom poradenskom centre vieme, že zverejniť skúsenosť s násilím vôbec nie je ľahké. Prežité násilie má dopad na všetky oblasti životov žien a ich detí. Pre mnohé ženy a deti je to traumatizujúca skúsenosť, ktorú potrebujú spracovať v bezpečnom a v podpornom prostredí.  

Medzi veľmi účinné stratégie násilných mužov patrí zľahčovanie násilia, prenášanie zodpovednosti za vlastné násilné správanie na partnerku a obviňovanie partnerky z toho, že za násilie môže ona. Túto stratégiu používajú dlhodobo nielen počas trvania vzťahu s partnerkou, ale aj po jeho skončení smerom k rôznym inštitúciám. Partnerku cielene a systematicky očierňujú aj pred známymi, rodinou a priateľmi. Mnohé ženy nám hovoria o tom, aká účinná stratégia to je, keď sa pokúšajú hovoriť o násilnom správaní svojho partnera a zistia, že im nikto neverí. 

Z práce so ženami sme presvedčené, že ak chceme prispieť k lepšej podpore žien, potrebujeme počúvať, čo nám hovoria, rešpektovať ich skúsenosť a nehodnotiť ju. Ak ženy pri zverejnení svojho príbehu zažijú zo strany ľudí alebo inštitúcií spochybňovanie, obviňovanie alebo zľahčovanie, dostávajú rovnakú reakciu ako od násilného partnera.  

Spochybňujúce a obviňujúce reakcie na ich skúsenosť môžu mať presne opačný efekt, aký by sme si želali. Namiesto posilňujúcej skúsenosti môže žena získať znovu pocit, že za násilie je zodpovedná ona. A správanie násilného muža zostáva bez vyvodenia akejkoľvek spoločenskej zodpovednosti.  

K osobným výpovediam a skúsenosti žien potrebujeme pristupovať s rešpektom, zodpovedne a aj s ohľadom na ich bezpečie. Všetky a všetci môžeme pre ženy vytvárať také prostredie na zdieľanie ich príbehov, ktoré bude podporné a bezpečné.