MÔJ PRÍBEH, MÔJ HLAS!

Pamätáme si časy, na konci 90-tych rokov, keď sme v spoločnosti nemali jazyk na pomenovanie násilia na ženách. Nehovorili sme o ňom a nemali sme takmer žiadne informácie. Násilie na ženách bolo vnímané ako súkromný problém jednotlivých žien. Nepísali o ňom médiá a nebolo zahrnuté v legislatíve, ani v žiadnych dôležitých dokumentoch štátu. V krajine sme nemali poradenské centrá a bezpečné ženské domy pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

Dnes uznávame, že násilie na ženách je vážny celospoločenský problém. V našej legislatíve existuje trestný čin týrania blízkej a zverenej osoby a iné, súvisiace trestné činy. Máme aj viaceré ochranné opatrenia ako zákaz vstupu do bytu alebo zákaz priblíženia, ktoré môžu zvýšiť bezpečie žien zažívajúcich násilie a ich detí.

V posledných rokoch pribudli na viacerých miestach krajiny poradenské centrá a bezpečné ženské domy. Máme bezplatnú, nonstop Národnú linku pre ženy zažívajúce násilie. Rodiny, kamarátky a známi,  kolegyne a kolegovia,  susedia a zamestnávatelia mnohých žien zažívajúcich násilie pre ne hľadajú pomoc a chcú vedieť, čo môžu urobiť. 

Na začiatku týchto pozitívnych zmien boli kampane a práca ženských mimovládnych organizácií, ktoré v druhej polovici 90-tych rokov priniesli násilie na ženách do verejnej diskusie, prispeli k prvým legislatívnym zmenám a založili prvé poradenské centrá a bezpečné ženské domy. Dnes sa do úsilia zastaviť násilie na ženách okrem ženských organizácií zapájajú aj iní ľudia, organizácie a inštitúcie. Témou násilia páchaného na ženách sa začali zaoberať aj vrcholoví predstavitelia a predstaviteľky našej krajiny. Napriek tomu dnes nemôžeme tvrdiť, že na Slovensku existuje účinný systém ochrany, pomoci a podpory pre ženy zažívajúce násilie a ich deti.

Skúsenosť žien zažívajúcich násilie a ich hlas sa z diskusie o nastavovaní účinného systému ochrany, pomoci a podpory úplne vytratili. Ženy, ktoré prichádzajú do nášho poradenského centra, nám ešte stále hovoria, že im ľudia v rôznych inštitúciách neveria. Prenášajú na ne zodpovednosť za násilné správanie ich partnerov a za riešenie situácie násilia. Nie vždy cítia dostatočnú podporu a porozumenie u svojich blízkych. Ženy zažívajúce násilie tak často ostávajú osamelé a izolované, so svojim príbehom plným strachu, bezvýchodiskovosti a nespravodlivosti. Niektoré ženy nakoniec ich násilný partner zabije. To sa musí zmeniť!

Potrebujeme ísť ďalej a robiť viac, aby ženy zažívajúce násilie a ich deti verili a cítili, že stojíme za nimi, neboli vystavené násiliu a nezomierali rukou svojich násilných partnerov. Každý a každá z nás k tomu môžeme prispieť.

Kampaňou „Hovorím NIE násiliu na ženách” nadväzujeme na iniciatívu, ktorú sme začali v roku 2011. Na rôznych verejných aktivitách našej organizácie mali ľudia možnosť odfotiť sa s odkazom „Hovorím NIE násiliu na ženách“. Tieto fotografie boli zverejňované na Facebookovej stránke Hovorime NIE násiliu na ženách a našej webovej stránke  https://fenestra.sk/16-dni-aktivizmu/hovorim-nie. K iniciatíve sa neskôr pridali naše kolegyne zo ženských mimovládnych organizácií v ďalších mestách Slovenska. Zapojili sa do nej aj viaceré známe osobnosti verejného a spoločenského života. Doposiaľ takto povedalo NIE násiliu na ženách viac ako 1500 ľudí. 

Chceme však, aby nás bolo oveľa viac. Chceme, aby ženy zažívajúce násilie od súčasných alebo bývalých partnerov a ich deti, našli okamžitú pomoc a ochranu.

Pridajte sa k nám. Postavme sa za ženy a povedzme NIE násiliu na ženách!